Alfabetycznie

Promowane produkty

Pęczniejące pod wpływem wody gumowe korki do uszczelniania otworów po ściągach.
1-K spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna do tamowania dynamicznych wycieków wody.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.
Spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelnień dylatacji itp.
1-K hydroaktywna, elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna. Zgodna z EN 1504-5.
2-K elastyczna iniekcyjna żywica poliuretanowa do suchych i wilgotnych rys i połączeń w betonie.
1-K hydroaktywna poliuretanowa żywica iniekcyjna do wzmacniania i stabilizacji gruntu.
2-K iniekcyjny żel akrylowy do kontroli infiltracji wody, iniekcji kurtynowych, iniekcji rys.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy do uszczelniania rys, iniekcji kurtynowych i strukturalnych.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy zgodny z EN1504-5 do iniekcji kurtynowych, dylatacji itp.
Mieszanina polimerów podnosząca właściwości mechaniczne iniekcyjnych żeli akrylowych Gelacryl.
Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do iniekcji rys w mokrym i suchym betonie, zgodna z EN 1504-5.
Błyskawicznie wiążąca zaprawa cementowa do tamowania silnych wycieków wody.
Wąż iniekcyjny do wielokrotnych iniekcji przerw roboczych mikrocementem lub żywicami Gelacryl.
Żel akrylowy do kontroli infiltracji wody w kanałach ściekowych i stabilizacji gruntów.
Wąż iniekcyjny do uszczelniania przerw roboczych, styków płyty dennej ze ścianą szczelinową itp
1-komponentowy, elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanów.
Kit pęczniejący do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, ścianek szczelnych, przejść rur itp.
1-komponentowa farba antykondensacyjna do stosowania wewnątrz budynków i pomieszczeń.
Zestaw do uszczelniania przecieków wody przez przejścia rur, przewodów, przejścia instalacyjne itp.