Iniekcyjne żele akrylowe

2-komponentowy iniekcyjny żel akrylowy do iniekcji kurtynowych i izolacji poziomych murów.
Żel akrylowy do iniekcji węży iniekcyjnych.
2-K iniekcyjny żel akrylowy do kontroli infiltracji wody, iniekcji kurtynowych, iniekcji rys.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy zgodny z EN1504-5 do iniekcji kurtynowych, dylatacji itp.
System iniekcyjny do uszczelniania i konsolidacji starych konstrukcji murowych.
Mieszanina polimerów podnosząca właściwości mechaniczne iniekcyjnych żeli akrylowych Gelacryl.
Żel akrylowy do kontroli infiltracji wody w kanałach ściekowych i stabilizacji gruntów.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy do uszczelniania rys, iniekcji kurtynowych i strukturalnych.