Iniekcyjne żywice poliuretanowe 1-komponentowe

1-K hydroaktywna, elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna. Zgodna z EN 1504-5.
1-K hydroaktywna poliuretanowa żywica iniekcyjna do wzmacniania i stabilizacji gruntu.
1-K spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna do tamowania dynamicznych wycieków wody.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.
1-komponentowe, elastyczne, poliuretanowe żywice iniekcyjne.
Spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelnień dylatacji itp.