Kity, profile, korki pęczniejące

Pęczniejąca uszczelka do połączeń segmentów tuneli, styków między elementami prefabrykowanymi itd.
1-komponentowy klej kontaktowy do instalacji Swellseal 3V/8V typu S.
Gumowa uszczelka pęczniejąca do uszczelniania przerw roboczych, połączeń konstrukcyjnych itd.
1-komponentowy klej do instalacji uszczelek pęczniejących Swellseal na suchym betonie.
Samoprzylepna, pęczniejąca, gumowa taśma do uszczelniania połączeń elementów prefabrykowanych itp.
Pęczniejąca uszczelka do połączeń segmentów tuneli, styków między elementami prefabrykowanymi itd.
1-komponentowy klej kontaktowy do instalacji uszczelek pęczniejących Swellseal 3V/8V.
Samoprzylepna taśma pęczniejąca do uszczelniania połączeń rurociągów.
Wkładka pęczniejąca zapobiegająca infiltracji wody przez złącza betonowych konstrukcji podziemnych.
Pęczniejący okrągły profil do uszczelniania połączeń elementów prefabrykowanych, przejść rur itd.
Kit pęczniejący do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, ścianek szczelnych, przejść rur itp.
Jednoskładnikowy kit pęczniejący do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, przejść rur itp.
Pęczniejące pod wpływem wody gumowe korki do uszczelniania otworów po ściągach.