USZCZELNIENIE ŚCIANKI SZCZELNEJ - AWARIA – wycieki wody ze styku połączenia stalowej ścianki szczelnej

Uszczelnienie ścianki szczelnej

Problem:

Po wykonaniu robót ziemnych w  stalowej ściance szczelnej obudowy wykopu na łączeniu Larsenów zlokalizowano usterkę w postaci szczeliny pomiędzy elementami o szerokości ok 5-8cm. Przez szczelinę wyciekała woda wraz z gruntem. Stan przed awaryjny wymagał błyskawicznych działań polegających na uszczelnieniu dynamicznych wycieków wody wraz z gruntem.

 

Zastosowane rozwiązanie:

Uszczelnienie dynamicznych wycieków wody w systemie HA Cut CFL AF oraz HA Soil AF. Żywicę poliuretanowa spienialna  podawana jest przy pomocy pompy 1K za ściankę stalową. Żywica po związanie tworzy szczelną barierę dla wody oraz stabilizuje grunt.

 

Data:

październik 2017


Galeria: 
Uszczelnienie ścianki szczelnej
Uszczelnienie ścianki szczelnej v2
Uszczelnienie ścianki szczelnej v3