USZCZELNIENIE STYKU SEKCJI ŚCIANY SZCZELINOWEJ - AWARIA – wycieki wody ze styku sekcji ściany szczelinowej

Uszczelnianie styku ściany szczelinowej

Problem:

Po wykonaniu robót ziemnych w  ścianie szczelinowej zlokalizowano usterkę w postaci szczeliny o szerokości ok 25cm. Przez szczelinę wyciekała woda wraz z gruntem. Stan przed awaryjny wymagał błyskawicznych działań polegających na uszczelnieniu dynamicznych wycieków wody wraz z gruntem.

 

Zastosowane rozwiązanie:

Uszczelnienie dynamicznych wycieków wody w systemie ImperPur oraz HA Soil AF. Żywicę poliuretanowa spienialna  podawana jest przy pomocy pompy 2K za ścianę szczelinową. Żywica po związanie tworzy szczelną barierę dla wody oraz stabilizuje grunt.

 

Data:

listopad 2016


Galeria: 
Uszczelnianie styku ściany szczelinowej
Uszczelnianie styku ściany szczelinowej v2
Uszczelnianie styku ściany szczelinowej v3