Aktualności i Realizacje

Natrysk zaprawy ogniochronnej MONOKOTE Z146T w tunelu. Made by Impervius.
Nasza firma postanowiła kontynuować (rozpoczęte już 2011r) wspieranie sportu w Polsce. Nawiązaliśmy współpracę z klubem 1 Klub Sportowy Ślęza z Wrocławia.
Uszczelnienie dynamicznych wycieków wody w systemie HA Cut CFL AF oraz HA Soil AF. Żywicę poliuretanowa spienialna podawana jest przy pomocy pompy 1K za ściankę stalową. Żywica po związanie tworzy szczelną barierę dla wody oraz stabilizuje grunt.
Uszczelnienie dynamicznych wycieków wody w systemie ImperPur oraz HA Soil AF. Żywicę poliuretanowa spienialna podawana jest przy pomocy pompy 2K za ścianę szczelinową. Żywica po związanie tworzy szczelną barierę dla wody oraz stabilizuje grunt.
Uszczelnienie dylatacji w systemie HA Safefoam NF. Żywicę poliuretanowa spienialna podawana jest przy pomocy pompy 1K w szczelinę dylatacyjną. Żywica po związanie tworzy szczelną barierę dla wody.
Uszczelnienie dylatacji w postaci taśmy systemowej Serviseal typ B. Następnie układanie izolacji mostowej w systemie Sevidek z płytą ochronną 3mm Servipak. Rozłożenie siatki wzmacniającej w dolnej warstwie asfaltu drogowego.