Iniekcja rys i pęknięć

2-komponentowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości do iniekcji strukturalnych w suche podłoża.
Plastyfikator i reduktor wody służący do przygotowywania mikrocementu iniekcyjnego Omnitek Inject.
Mikrocement iniekcyjny do cementowania gruntu, skał i betonu.
2-komponentowa elastyczna żywica epoksydowa do iniekcji betonu.
Mikrocement iniekcyjny o niskiej zawartości siarczanów.
1-K hydroaktywna, elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna. Zgodna z EN 1504-5.
2-K iniekcyjny żel akrylowy do kontroli infiltracji wody, iniekcji kurtynowych, iniekcji rys.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy zgodny z EN1504-5 do iniekcji kurtynowych, dylatacji itp.
2-K elastyczna iniekcyjna żywica poliuretanowa do suchych i wilgotnych rys i połączeń w betonie.
Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do iniekcji rys w mokrym i suchym betonie, zgodna z EN 1504-5.
Mieszanina polimerów podnosząca właściwości mechaniczne iniekcyjnych żeli akrylowych Gelacryl.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy do uszczelniania rys, iniekcji kurtynowych i strukturalnych.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.
1-komponentowe, elastyczne, poliuretanowe żywice iniekcyjne.
Spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelnień dylatacji itp.