Według zastosowania

Uszczelnianie przerw roboczych

Taśmy uszczelniające z PVC do pasywnego zabezpieczania złączy w konstrukcjach z betonu zbrojonego.
Elastyczna emulsja do powlekania taśm bentonitowych w celu ochrony przed przedwczesnym pęcznieniem.
Gumowa uszczelka pęczniejąca do uszczelniania przerw roboczych, połączeń konstrukcyjnych itd.
System taśm dylatacyjnych z PVC z wytłaczanymi wkładkami pęczniejącymi.
Pęczniejący profil bentonitowy do stosowania w przypadku kontaktu ze słoną i słonawą wodą.
Samoprzylepna, pęczniejąca, gumowa taśma do uszczelniania połączeń elementów prefabrykowanych itp.
Pęczniejący profil bentonitowy i wąż iniekcyjny w jednym (wersja do słonej wody).
Żel akrylowy do iniekcji węży iniekcyjnych.
Kit bentonitowy pęczniejący do wyrównywania powierzchni przed instalacją Bentorub+.
2-komponentowa, elastyczna, hydrofilowa iniekcyjna żywica poliuretanowa.
Wkładka pęczniejąca zapobiegająca infiltracji wody przez złącza betonowych konstrukcji podziemnych.
Taśmy dylatacyjne z PVC do pasywnego zabezpieczenia złączy w konstrukcjach z betonu zbrojonego.
Jednoskładnikowy szybkowiążący, wodoszczelny „korek” cementowy.
1-K hydroaktywna, elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna. Zgodna z EN 1504-5.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy zgodny z EN1504-5 do iniekcji kurtynowych, dylatacji itp.
Wąż iniekcyjny do wielokrotnych iniekcji mikrocementem lub żywicami Gelacryl (wersja ekonomiczna).
Wąż iniekcyjny do uszczelniania przerw roboczych, styków płyty dennej ze ścianą szczelinową itp
2-K elastyczna iniekcyjna żywica poliuretanowa do suchych i wilgotnych rys i połączeń w betonie.
Kit pęczniejący do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, ścianek szczelnych, przejść rur itp.
Pęczniejący profil bentonitowy i wąż iniekcyjny w jednym do uszczelniania przerw roboczych itp.
Jednoskładnikowy kit pęczniejący do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, przejść rur itp.
Wąż iniekcyjny do uszczelniania szwów roboczych i połączeń konstrukcyjnych w betonie.
Pęczniejąca pod wpływem wody taśma bentonitowa do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych.
Błyskawicznie wiążąca zaprawa cementowa do tamowania silnych wycieków wody.
Stalowa, ocynkowana siatka do bezpiecznej instalacji Bentorub ® +.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy do uszczelniania rys, iniekcji kurtynowych i strukturalnych.
1-K spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna do tamowania dynamicznych wycieków wody.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.
1-komponentowe, elastyczne, poliuretanowe żywice iniekcyjne.
Wąż iniekcyjny do wielokrotnych iniekcji przerw roboczych mikrocementem lub żywicami Gelacryl.
1-komponentowy, elastyczny klej poliuretanowy, nakładany za pomocą pistoletu.