Wzmacnianie konstrukcji

Poliuretanowa żywica iniekcyjna o wysokiej wytrzymałości na ściskanie do konsolidacji skał itp.
Plastyfikator i reduktor wody służący do przygotowywania mikrocementu iniekcyjnego Omnitek Inject.
Mikrocement iniekcyjny do cementowania gruntu, skał i betonu.
Mikrocement iniekcyjny o niskiej zawartości siarczanów.
Bardzo szybko reagująca, 2-komponentowa żywica PUR, o wysokiej wytrzymałości na ściskanie.
Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do iniekcji rys w mokrym i suchym betonie, zgodna z EN 1504-5.