Izolacja ścian fundamentowych

Samoprzylepna membrana Preprufe do izolacji ścian fundamentowych w wykopach otwartych.
Wodoszczelna membrana do izolacji płyt dennych i ścian podziemnych na szalunku traconym.
Szlam do uszczelniania powierzchni betonowych bez negatywnego ciśnienia wody podczas aplikacji.
Krystalizujący szlam uszczelniający do izolacji powierzchni betonowych (negatywne ciśnienie wody).
Membrana do izolacji ścian fundamentowych, płyt dennych itp. nie przepuszcza gazów i pary wodnej.
Wodoszczelna membrana do izolacji płyt dennych i ścian podziemnych na szalunku traconym.
Grunt do systemów membran samoprzylepnych Bituthene.
Jednoskładnikowa izolacja mineralna do przeciwwodnych/przeciwwilgociowych zabezpieczeń konstrukcji.
Samoprzylepna membrana bitumiczna do izolacji ścian fundamentowych, stropów garażowych itp.
2-składnikowy elastyczny szlam uszczelniający do izolacji przeciwwodnych/przeciwwilgociowych.
Jednoskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca do stosowania z membranami Preprufe i Bituthene.
Dwuskładnikowa, płynna membrana do uszczelnień detali w połączniu z membranami Preprufe i Bituthene.
Elastyczna powłoka modyfikowana polimerami do uszczelniania konstrukcji betonowych i murowanych.