Izolacja balkonów i tarasów

Membrana do izolacji ścian fundamentowych, płyt dennych itp. nie przepuszcza gazów i pary wodnej.
Grunt do systemów membran samoprzylepnych Bituthene.
Samoprzylepna membrana bitumiczna do izolacji ścian fundamentowych, stropów garażowych itp.
2-składnikowy elastyczny szlam uszczelniający do izolacji przeciwwodnych/przeciwwilgociowych.
Jednoskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca do stosowania z membranami Preprufe i Bituthene.
Dwuskładnikowa, płynna membrana do uszczelnień detali w połączniu z membranami Preprufe i Bituthene.
Elastyczna powłoka modyfikowana polimerami do uszczelniania konstrukcji betonowych i murowanych.