Sklejanie rys i pęknięć

Poliuretanowa żywica iniekcyjna o wysokiej wytrzymałości na ściskanie do konsolidacji skał itp.
2-komponentowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości do iniekcji strukturalnych w suche podłoża.
2-komponentowa elastyczna żywica epoksydowa do iniekcji betonu.
Bardzo szybko reagująca, 2-komponentowa żywica PUR, o wysokiej wytrzymałości na ściskanie.
Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do iniekcji rys w mokrym i suchym betonie, zgodna z EN 1504-5.