Tamowanie dużych przecieków

Bardzo szybko reagująca, 2-komponentowa żywica PUR, o wysokiej wytrzymałości na ściskanie.
2-komponentowa żywica iniekcyjna do błyskawicznego blokowania dużych przecieków.
1-K spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna do tamowania dynamicznych wycieków wody.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.