Uszczelnianie ścian szczelinowych

Krystalizujący szlam uszczelniający do izolacji powierzchni betonowych (negatywne ciśnienie wody).
1-K hydroaktywna, elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna. Zgodna z EN 1504-5.
Błyskawicznie wiążąca zaprawa cementowa do tamowania silnych wycieków wody.
1-K spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna do tamowania dynamicznych wycieków wody.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.
Wąż iniekcyjny do wielokrotnych iniekcji przerw roboczych mikrocementem lub żywicami Gelacryl.
Spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelnień dylatacji itp.