Uszczelnianie kolektorów

Samoprzylepna taśma pęczniejąca do uszczelniania połączeń rurociągów.
1-K hydroaktywna, elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna. Zgodna z EN 1504-5.
Bardzo szybko reagująca, 2-komponentowa żywica PUR, o wysokiej wytrzymałości na ściskanie.
Żel akrylowy do kontroli infiltracji wody w kanałach ściekowych i stabilizacji gruntów.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.
1-komponentowe, elastyczne, poliuretanowe żywice iniekcyjne.
1-komponetowy poliuretanowy żel o różnych możliwościach zastosowania.