Uszczelnianie murów

Jednoskładnikowa izolacja mineralna do przeciwwodnych/przeciwwilgociowych zabezpieczeń konstrukcji.
2-składnikowy elastyczny szlam uszczelniający do izolacji przeciwwodnych/przeciwwilgociowych.
Jednoskładnikowy szybkowiążący, wodoszczelny „korek” cementowy.
Elastyczna powłoka modyfikowana polimerami do uszczelniania konstrukcji betonowych i murowanych.
2-K iniekcyjny żel akrylowy do kontroli infiltracji wody, iniekcji kurtynowych, iniekcji rys.
System iniekcyjny do uszczelniania i konsolidacji starych konstrukcji murowych.
Błyskawicznie wiążąca zaprawa cementowa do tamowania silnych wycieków wody.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy do uszczelniania rys, iniekcji kurtynowych i strukturalnych.
Spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelnień dylatacji itp.