Uszczelnianie otworów po ściągach

Jednoskładnikowy szybkowiążący, wodoszczelny „korek” cementowy.
Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca z wydłużonym czasem wiązania.
Błyskawicznie wiążąca zaprawa cementowa do tamowania silnych wycieków wody.
Pęczniejące pod wpływem wody gumowe korki do uszczelniania otworów po ściągach.
1-K spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna do tamowania dynamicznych wycieków wody.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.