Uszczelnianie przejść instalacyjnych

Pęczniejący okrągły profil do uszczelniania połączeń elementów prefabrykowanych, przejść rur itd.
Dwuskładnikowa, płynna membrana do uszczelnień detali w połączniu z membranami Preprufe i Bituthene.
Kit pęczniejący do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, ścianek szczelnych, przejść rur itp.
Jednoskładnikowy kit pęczniejący do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, przejść rur itp.
1-komponentowy, elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanów.
1-K spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna do tamowania dynamicznych wycieków wody.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.
Zestaw do uszczelniania przecieków wody przez przejścia rur, przewodów, przejścia instalacyjne itp.