Uszczelnianie stropów pośrednich

Dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna nakładana na zimno w postaci płynu.
Płyta zabezpieczająca do ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym warstwy izolacyjnej.
Elastyczna powłoka modyfikowana polimerami do uszczelniania konstrukcji betonowych i murowanych.
1-K hydroaktywna, elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna. Zgodna z EN 1504-5.
2-K elastyczna iniekcyjna żywica poliuretanowa do suchych i wilgotnych rys i połączeń w betonie.
1-K spienialna, poliuretanowa żywica iniekcyjna (półsztywna).
Szybki, Extra szybki i Super Extra szybki katalizator do stosowania z HA Cut AF i HA Cut CFL AF.
1-komponentowe, elastyczne, poliuretanowe żywice iniekcyjne.