Uszczelnienie segmentów tuneli

Pęczniejąca uszczelka do połączeń segmentów tuneli, styków między elementami prefabrykowanymi itd.
1-komponentowy klej kontaktowy do instalacji Swellseal 3V/8V typu S.
Gumowa uszczelka pęczniejąca do uszczelniania przerw roboczych, połączeń konstrukcyjnych itd.
1-komponentowy klej do instalacji uszczelek pęczniejących Swellseal na suchym betonie.
Pęczniejąca uszczelka do połączeń segmentów tuneli, styków między elementami prefabrykowanymi itd.
1-komponentowy klej kontaktowy do instalacji uszczelek pęczniejących Swellseal 3V/8V.
Samoprzylepna taśma pęczniejąca do uszczelniania połączeń rurociągów.
Pęczniejący okrągły profil do uszczelniania połączeń elementów prefabrykowanych, przejść rur itd.
1-K hydroaktywna, elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna. Zgodna z EN 1504-5.
2-K elastyczny iniekcyjny żel akrylowy zgodny z EN1504-5 do iniekcji kurtynowych, dylatacji itp.
1-komponentowe, elastyczne, poliuretanowe żywice iniekcyjne.
Spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelnień dylatacji itp.
1-komponetowy poliuretanowy żel o różnych możliwościach zastosowania.