Wypełnianie pustek i kawern

Organo-mineralna żywica iniekcyjna o krótkim czasie reakcji do wypełniania przerw, kotwienia itp.
Poliuretanowa żywica iniekcyjna o wysokiej wytrzymałości na ściskanie do konsolidacji skał itp.
Mocno spienialna żywica organo-mineralna do wypełniania przerw, stabilizacji gruntów i skał.
Plastyfikator i reduktor wody służący do przygotowywania mikrocementu iniekcyjnego Omnitek Inject.
Mikrocement iniekcyjny do cementowania gruntu, skał i betonu.
Mikrocement iniekcyjny o niskiej zawartości siarczanów.
System iniekcyjny do uszczelniania i konsolidacji starych konstrukcji murowych.
1-K hydroaktywna poliuretanowa żywica iniekcyjna do wzmacniania i stabilizacji gruntu.