Zastosowanie technik iniekcyjnych w budownictwie - szkolenie dotyczące zastosowania produktów De Neef i Grace

W dniu 15 października 2015 firma IMPERVIUS zorganizowała wraz ze Stowarzyszeniem Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie szkolenie techniczne na terenie firmy bHb, którego celem było omówienie technik iniekcji oraz zapoznanie z produktami firm De Neef i Grace.

Na początku przedstawiciele firmy Impervius oraz Stowarzyszenia Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie przedstawili zakres swojej działalności. Kolejnym punktem szkolenia był przegląd produktów do iniekcji firmy De Neef. Omówiono cechy i zasady zastosowania żeli akrylowych oraz żywic poliuretanowych tego producenta. Ważnym elementem szkolenia było przedstawienie najczęściej pojawiających się błędów przy iniekcji oraz sposobów ich zapobiegania. Zaprezentowane zostały również izolacje firmy Grace, które także znajdują się w ofercie firmy Impervius. W szczegółowy sposób opisano wykorzystanie i główne zalety tych materiałów hydroizolacyjnych.

Szkolenie

Drugą część szkolenia stanowiły praktyczne pokazy technik iniekcyjnych z zastosowaniem żywic akrylowych i poliuretanowych. Uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć jak reagują dwu- i jednokomponentowe żywice spienialne. Zaprezentowano iniekcję ciśnieniową rysy w murze przez system otworów z umieszczonymi w nich pakerami, uszczelnianie rur i przejść przewodów instalacyjnych przy użyciu zestawu żywicy poliuretanowej z katalizatorem i włókniną poliestrową oraz stabilizację gruntu i skał.

szkolenie

szkolenie

Dziękujemy serdecznie wszystkim Gościom za uczestnictwo oraz firmie bHb i Stowarzyszeniu Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie za współpracę.
Zespół IMPERVIUS