De Neef Swellseal 3V

IMPERVIUS - Swellseal 3V - De Neef

Pęczniejąca, hydrofilowa uszczelka do uszczelniania połączeń między segmentami tuneli, pomiędzy elementami prefabrykowanymi oraz połączeń beton/stal. Montaż przy zastosowaniu zamawianych oddzielnie klejów Swellseal Adhesive lub MS Fixer, kitów pęczniejących Swellseal Mastic lub Swellseal Mastic WA. 3-krotne zwiększenie objętości.
Wymiary:
Swellseal 3V typ F: 20 x 5, 20 x 10, 20 x 20, 27 x 27 mm.
Swellseal 3V typ S: 20 x 5 mm.

Opakowanie: w zależności od wybranego typu od 20 do 75 m.

Inne możliwe zastosowania
Dostępny również w kategoriach
Produkt firmy
De Neef Conchem