De Neef Swellseal 8V

IMPERVIUS - Swellseal 8V - De Neef

Pęczniejąca, hydrofilowa uszczelka do uszczelniania połączeń między segmentami tuneli, pomiędzy elementami prefabrykowanymi oraz połączeń beton/stal. Montaż przy zastosowaniu zamawianych oddzielnie klejów Swellseall Adhesive lub MS Fixer, kitów pęczniejących Swellseal Mastic lub Swellseal Mastic WA. 8-krotne zwiększenie objętości.
Wymiary:
Swellseal 8V typ F: 20 x 5, 20 x 10 mm.
Swellseal 8V typ S: 20 x 5 mm.

Opakowanie: w zależności od wybranego typu od 50 do 75 m.

Inne możliwe zastosowania
Dostępny również w kategoriach
Produkt firmy
De Neef Conchem